اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    پارس جنوبی

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


ساختمان اداری پتروشیمی پارس به مساحت 140 متر مربع تماما پیش ساخته