اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    بوشهر - بیدخون

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


پوشش سوله های خوابگاهی شرکت مانا به مساحت 17500 متر مربع با استفاده از ساندویچ پانل های سقفی