اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    عسلویه - منطقه ویژه

  • دسته بندی

    عملیات خاکی

توضیحات بیشتـــر


فونداسیون کارخانه شرکت اهتمام جم 5300 متر مربع