اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    پارس جنوبی

  • دسته بندی

    عملیات خاکی

توضیحات بیشتـــر


فونداسیون و سرامیک کمپ کوهستان مدیریت توسعه 10000 متر مربع