اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    عسلویه - منطقه ویژه

  • دسته بندی

    عملیات خاکی

توضیحات بیشتـــر


عملیات خاکی چایگاه CNG 10800 متر مربع در زمینهای باطلاقی