اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    عسلویه

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


ساختمان مرکزی واحد پلی پرو پلین پتروشیمی جم به مساحت 350 متر مربع با کلیه امکانات اداری ، سقف کادب ، دیوار پوش مدت اجرا 60 روز