اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    بوشهر - بیدخون

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


ساختمان باشگاه مدیریت توسعه به مساحت 360 متر مربع جهت ورزش بانوان بصورت پیش ساخته طراحی و اجرا گردید . مدت اجرا پروژه 45 روز