اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    عسلویه - منطقه ویژه

  • دسته بندی

    ابنیه و سویل

توضیحات بیشتـــر


ساختمان اداری ، انبارها و محوطه شرکت اعلانیرو با استفاده از سوله و پوشش سیمانی