اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    بوشهر - کنگان

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


خوابگاههای مدیریت فاز 13 - به مساحت 6000 متر مربع کلا بصورت پیش ساخته با امکانات رفاهی بصورت شهرک مسکونی با محوطه سازی