اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    پارس جنوبی

  • دسته بندی

    عملیات خاکی

توضیحات بیشتـــر


باکس کالورت فاز 9&10 به مساحت 1050 متر مربع بصورت سازه بتنی