عملیات خاکی
منظور از عملیات خاکی یا خاکبرداری، برداشت هرگونه مواد خاکی، مصالح قلوه‌سنگی، ماسه و مصالح سنگی ریزشی و لغزشی از بستر رودخانه‌ها، صرف نظر از جنس و کیفیت آن ها به منظور شیب‌بندی و آماده نمودن محل پی ساختمان ها، سازه‌های فنی، راه های ارتباطی محوطه و تأمین خاک از منابع قرضه می‌باشد. تمامی عملیات خاکبرداری باید مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه‌های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت صورت پذیرد. عملیات خاکبرداری و رگلاژ سطوح بدون پوشش، باید به طور همزمان صورت گیرد. کارهای بعدی باید بلافاصله پس از خاکبرداری صورت پذیرد و در هر حالت نباید سطوح خاکبرداری شده بیش از ۷۲ ساعت در معرض عوامل جوی و باران قرار گیرند. شرکت خانه گستر با سالها تجربه در صنعت ساختمان مفتخر است که مجری عملیات خاکی پروژه های شما عزیزان باشد.عملیات خاکی (خاکبرداری و گودبرداری, پخش و تسطیح)منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت خاکهای محوطه، گودبرداری پی ساختمانها و محل ابنیه فنی تأسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقومهای خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعملهای دستگاه نظارت.