خانه های پیش ساخته
به دلیل متنوع بودن نوع قطعات استاندارد در خصوص ساختمان های پیش ساخته و یا خانه های پیش ساخته و قطعات پیش‌ساخته بتونی تنها منابع استاندارد موجود در ایران آئین نامه شماره 5ـ18 طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه و همچنین آئین نامه شماره 519 بارگذاری می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد. استاندارد بین‌المللی آن ASTM و RCI می باشند . ضمناً نشریه شماره 130 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تحت عنوان بتن و اجرای آن که مباحث آن ترجمه کامل نشریه منتشره از طرف انجمن سیمان و بتن انگلستان می باشد نیز منبع استفاده این واحدها می باشد. خانه های پيش ساخته به طور کلی به سه صورت خانه های پيش ساخته ی بتنی, فلزی و چوبی ساخته می شوند که دارای نکات مثبت و منفی زیادی می باشند که با توجه به شرایط اقلیمی در کشورهای متفاوت به صورت های مختلفی ساخته می شوند. بسته به منابع و مصالح موجود در کشوری که در آن زندگی می کنید روش های ساخت خانه های پیش ساخته متفاوت است مثلا در کشورهایی مثل روسیه و کانادا که از نظر مصالح چوب غنی هستند خانه های پیش ساخته به صورت چوبی و در کشورهایی مثل ایران خانه های پیش ساخته به صورت بتنی ساخته می شوند. خانه های پیش ساخته يکی از آخرين روش های گسترش واحد های مسکونی در سراسر دنیا می باشد.