اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    پارس جنوبی فاز 20 و 21

  • دسته بندی

    ابنیه و سویل

توضیحات بیشتـــر


پروژه خاک برداری و سنگ چین دیوار حایل با سنگ مالون ، مدت پروژه 30 روز