اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    پارس جنوبی

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


ساختمان انبار مواد پتروشیمی پارس به مساحت 250 متر مربع تماما با استفاده از ساندویچ پانل و سازه فلزی