اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    بوشهر

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


ساختمان اداری شرکت نور ویژه با کاربری اداری به مساحت 300 متر مربع تماما پیش ساخته با استفاده از ساندویچ پانل مدت اجرا 50 روز