اطلاعات پروژه

  • محل انجام پروژه

    عسلویه

  • دسته بندی

    ساختمان های پیش ساخته

توضیحات بیشتـــر


ساختمانهای تجهیز کارگاه شرکتهای آبژ و بلند طبقه با مساحت 350 متر مربع بصورت پیش ساخته با امکانات اداری - مدت اجرا پروژه 50 روز